Om bildene / teknikker

Sigalleri

Sigmund Seland - billedkunstner NBK (Norske billedkunstnere)

Teknikker


Har gjennom regelmessige separatutstillinger arbeidet med figurasjon mot abstraksjon.


Jeg er en fargesterk billedkunstner. Jeg henter mine motiver fra naturen, eller dyrker janusansiktet i utallige varianter. Jeg maler ofte nonfigurative bilder, og beveger meg i grenselandet mellom det helt abstrakte og det figurative.


Mitt menneskesyn var lenge sterkt preget av min nærkontakt med utsatte grupper i samfunnet. Og er nå preget av tett kontakt med familie. Prøver å gi dette  uttrykk kunstnerisk. Er opptatt av det stofflige i flaten, taktilt, samt det spontane uttrykket.


Tror på godhet og interaksjon vevet tett sammen med egenfordypning.


Føler at dagene gir gode menneskemøter som gir meg dyp takknemlighet. Jo lengre tid du arbeider med bildene, jo mer du prøver å putte inn i dem, jo vanskeligere blir det.


Men gleden ved å angripe flaten blir ikke mindre. Jeg merker så tydelig når alt låser seg. Da syns jeg det er greitt å legge det hele bort.


Gjerne lenge.


Det kan løse  problemet; eller gi blidet en helt annen dreining.


.